Tekniska Museet

Tekniska museet är beläget i Stockholm på Gärdet i Stockholm och grundades 1923. Den byggnaden som tekniska museet finns idag stod färdig 1936 och ritades av arkitekten Ragnar Hjorth. Som museum så har tekniska museet både permanenta och tillfälliga utställningar. Det finns bland annat en utställning som har stått sedan 1938 i maskinhallen. Museet är mycket stort och det är totalt fyra våningar men utöver huvudbyggnaden finns det även en maskinhall. I närheten av tekniska museet finns även sjöhistoriska museet, etnografiska museet, polismuseet och riksidrottsmuseet. Utställningsytan är totalt 10 000 kvadratmeter och du hittar även över 55 000 föremål, 200 000 kartor och ritningar samt cirka 50 000 böcker och 800 000 bilder.tekniska museet