Rymden

Människor har alltid fascinerats av det som man inte riktigt förstår, så som rymden. Det är svårt att greppa universum och även om man idag vet väldigt mycket om den i jämförelse med för femhundra år sedan så vet man inte allt och man kan inte heller förklara allt när det kommer till rymden. När man beskriver rymden så menar man de relativt tomma områdena som finns i universum men utanför planeternas atmosfär, ibland så använder man sig även av uttrycket universum. Det finns ingen klar gräns mellan jorden och rymden. Det fungerar inte så att man reser ifrån jorden och plötsligt befinner sig i rymden utan jordens densitet minskar istället långsamt och den blir mindre ju längre man kommer ifrån jorden.Rymden