NASA – Ett mänskligt äventyr

NASA – ett mänskligt äventyr – är ett projekt som har genomförts där man i uppbyggda miljöer har visat upp det som man har utforskat i rymden ända sedan 1960 talet fram tills den moderna rymdforskning som man använder sig av idag. Utställningen visades upp år 2011 mellan den 28 januari fram tills den 6 november och var ett lyckat projekt som drog stor publik. Man visade även upp morgondagens rymdforskning och det man strävar efter att uppnå.nasa